Política de privacitat

A Forn de Cabrianes treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem sobre la nostra política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal.

Amb el nom de FORN DE CABRIANES participen com a corresponsables del tractament de les dades de caràcter personal Forn de Cabrianes S.L. i Panificadora Bages S.A.

 

Corresponsables del tractament

Raó Social: FORN DE CABRIANES S.L.

CIF: B60743861
Adreça: Camí de Viladordis núm.1, Sant Fruitós de Bages (08272)

Telèfon: 93 876 02 92

Correu electrònic: forncabrianes@forncabrianes.com

Raó social: Panificadora Bages, S.A.

CIF: A08402471

Adreça: Camí de Viladordis núm.1, Sant Fruitós de Bages (08272)

Telèfon: 93 876 02 92

Correu electrònic: forncabrianes@forncabrianes.com

Tractaments:

Gestió de “Contactes”

Finalitat/s del tractament a) Donar resposta a la sol·licitud, petició o suggeriments realitzada pel propi interessat i fer un seguiment posterior fins al seu tancament.

b) Mantenir informat sobre els nostres productes i serveis

Interessats Persones que contactin amb el responsable a través de:

– formulari web “Contacte”

– correu electrònic de contacte

Licitud del tractament La persona interessada dona el seu consentiment explícit al realitzar l’enviament de les dades
Categoria de les dades personals a) D’identificació: nom, telèfon, correu electrònic i dades que pugui incloure al text lliure de “missatge”
Categoria de destinataris a qui es poden comunicar les dades No es comuniquen les dades a tercers
Categoria dels encarregats del tractament Podem encarregar el tractament de les dades a proveïdors que siguin necessaris per a subministrar els productes o serveis que ens hagi contractat o amb finalitats internes de centralització administrativa.
Termini previst per la supressió de les dades a) Les dades associats a la sol·licitud, petició o suggeriment es conservaran mentre la persona interessada no retiri el seu consentiment.

b) A cada enviament sobre els nostres productes i serveis la persona interessada podrà donar-se de baixa mitjançant l’enllaç que figura al peu de pàgina del missatge.

Gestió de candidats a llocs de treball “Treballa amb nosaltres”

Finalitat/s del tractament Gestió de la relació amb les persones candidates a un lloc de treball a l’empresa
Interessats Persones que desitgen treballar pel al responsable del tractament
Licitud del tractament L’interessat dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personal per participar en processos de selecció en relació a possibles vacants.
Categoria de les dades personals D’identificació: nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic.

Dades acadèmiques i professionals

Categoria de destinataris a qui es poden comunicar les dades En funció del perfil al qual optin els candidats les dades podran ser comunicades a Panificadora de Bages S.A.
Categoria dels encarregats del tractament Assessoria, Proveïdor serveis informàtics
Termini previst per la supressió de les dades Les dades es mantindran mentre la persona interessada no retiri el seu consentiment. Quan retiri el seu consentiment seran eliminades en el termini d’un mes.

Videovigilància

Finalitat/s del tractament a) Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions

b) El control de la prestació laboral per part de l’empresari

Interessats Clients, proveïdors, persones treballadores i visites
Licitud del tractament a) Article 6.1.e del RGPD: Compliment d’una missió d’interès públic.

b) Article 20.3 de l’Estatut dels treballadors

Categoria de les dades personals D’identificació: imatge
Categoria de destinataris a qui es poden comunicar les dades Forces i Cossos de Seguretat. Jutjats i Tribunals
Categoria dels encarregats del tractament Proveïdor serveis informàtics
Termini previst per la supressió de les dades Transcorregut un mes, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, o / i jutjats i tribunals

Gestió de clients i proveïdors

Finalitat/s del tractament a) Gestió de la relació contractual o precontractual amb clients i proveïdor, incloent l’enviament d’informació sobre productes i serveis.

b) Gestió de la relació amb les persones de contacte en qualitat de clients o proveïdors

Interessats Clients i proveïdors
Licitud del tractament a) El tractament és necessari per a la satisfacció dels interessos legítims perseguits pel responsable del tractament (elaboració i comercialització productes de pa, brioixeria i pastisseria).

b) El tractament és necessari per a la relació contractual o precontractual en la que l’interessat actua en nom del client o del proveïdor.

Categoria de les dades personals a) D’identificació: nom, cognoms, NIF, adreça, correu electrònic, telèfon

b) D’identificació: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon

Categoria de destinataris a qui es poden comunicar les dades No es comuniquen les dades a tercers
Categoria dels encarregats del tractament Proveïdors de serveis auxiliars necessaris per a poder executar el contracte, proveïdor serveis informàtics.
Termini previst per la supressió de les dades a) Per defecte els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats.

b) Quan es rebi la comunicació de la baixa de la persona de contacte es suprimirà les dades personals.

Gestió dels Recursos Humans

Finalitat/s del tractament Gestió de la relació laboral amb les persones treballadores
Interessats Persones amb vinculació laboral amb el responsable del tractament
Licitud del tractament El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (contractes, nòmines, prevenció riscos laborals, entre d’altres).

El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament (formació, organització dels recursos humans).

Categoria de les dades personals D’identificació: nom, cognoms, NIF, número de la Seguretat Social, adreça postal, correu electrònic, telèfon fix i/o mòbil.

Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat i percentatge de minusvalia.

Dades acadèmiques i professionals.

Dades bancàries per a la domiciliació del pagament de les nòmines.

Categoria de destinataris a qui es poden comunicar les dades Seguretat Social, Administració tributària, Bancs i entitats financeres
Categoria dels encarregats del tractament Assessoria, Servei Prevenció Aliè, proveïdor de serveis informàtics
Termini previst per la supressió de les dades Els previstos per la legislació fiscal i laboral respecte a la prescripció de responsabilitats.

Gestió “Participants a sorteigs i concursos”

Finalitat/s del tractament Gestió dels participants i premiats de sorteigs i concursos organitzats per Forn de Cabrianes
Interessats Persones participants i premiades
Licitud del tractament El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament a l’organitzar els sorteig i concursos d’acord a les Bases publicades.

La informació estarà disponible i els participants en el moment de manifestar la seva participació al sorteig o concurs accepten les Bases, la Política de privacitat i que les dades dels guanyadors es publiquin a les Xarxes Socials i/o altres mitjans de comunicació. No podran participar aquelles persones que no acceptin aquest tractament.

Categoria de les dades personals D’identificació dels participants: nom i cognoms, NIF, correu electrònic, telèfon fix i/o mòbil.

Altres dades: nom usuari a la Xarxa Social, imatge.

Categoria de destinataris a qui es poden comunicar les dades Les dades dels premiats de sorteig i concursos es poden publicar a Xarxes Socials o altres mitjans de comunicació.
Categoria dels encarregats del tractament Proveïdor de serveis informàtics
Termini previst per la supressió de les dades Les dades es mantindran mentre la persona interessada no retiri el seu consentiment.

Gestió “Sistema intern d’informació”

Finalitat/s del tractament Tramitar la comunicació rebuda a través del canal establert.
Interessats Persones que informen als corresponsables del tractament, sobre
algun dels continguts previstos en la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
Licitud del tractament El tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal.
Categoria de les dades personals D’identificació: nom, cognom, correu electrònic i dades que pugui
incloure al text lliure de “missatge”
Categoria de destinataris a qui es poden
comunicar les dades
No es comuniquen les dades a tercers, tret d’aquells supòsits en
què sigui necessari per donar compliment a una obligació legal.
No es realitzen transferències internacionals de dades.
Categoria dels encarregats del tractament Proveïdors de serveis informàtics
Termini previst per la supressió de les dades Les dades es conservaran, com a màxim, segons el que
estableixi la normativa vigent en cada moment.

Xarxes Socials

FORN DE CABRIANES utilitza les Xarxes Socials de FACEBOOK i INSTAGRAM.

Usuaris de les Xarxes Socials

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i decideix unir-se a la de FORN DE CABRIANES de forma voluntària, mostrant així interès en la informació que es publiciti. A l’unir-se, ens facilita el seu consentiment per accedir a aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari ha d’accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

FORN DE CABRIANES té accés a la informació pública de l’usuari però aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat de la pròpia Xarxa Social.

Publicacions

L’usuari, un cop unit a la Xarxa Social de FORN DE CABRIANES, podrà publicar en aquesta comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la Xarxa Social de FORN DE CABRIANES, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , FORN DE CABRIANES es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

FORN DE CABRIANES no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part de FORN DE CABRIANES, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

FORN DE CABRIANES es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la Xarxa Social. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Hi ha transferència internacional de dades?

No hi ha transferència en cap dels tractaments indicats.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Forn de Cabrianes S.L. estem tractant les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Així mateix en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

Com es poden exercir els drets?

Dirigint-se al responsable i acreditant la seva identitat per qualsevol dels següents canals:

  • correu electrònic acreditant la seva identitat a: forncabrianes@forncabrianes.com
  • carta: Camí de Viladordis núm.1, Sant Fruitós de Bages (08272)
  • En el cas que consideri vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals i especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets per part de Forn de Cabrianes S.L., pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Data última actualització:

29/11/2023