Avís legal

Titular de la web i dades de contacte domini www. forndecabrianes.com

El titular del domini és Forn de Cabrianes S.L., amb CIF B60743861, domicili al Camí de Viladordis, 1, 08272 de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 27843, Foli 15 i fulla B125681. Els Registres Generals Sanitaris propietat del grup FORN DE CABRIANES són:: 20-15128/B i 20-17146/B.

Telèfon: 93 876 02 92

Correu electrònic: forncabrianes@forncabrianes.com

 

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació sense reserves de la totalitat del que disposa el present Avís Legal i Forn de Cabrianes S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts, les condicions d’accés i/o el present Avís.

En conseqüència, serà responsabilitat de tota persona usuària la lectura de l’Avís Legal vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí disposades, haurà d’abstenir de l’ús del present lloc web.

Les següents condicions regulen l’ús d’aquest portal i la utilització del mateix suposa l’acceptació expressa a totes i cadascuna de les seves condicions.

Serveis del Portal

Mitjançant el Portal, oferim els següents serveis:

• Informació sobre els nostres productes i serveis.

• Possibilitat de contactar amb nosaltres per a qualsevol consulta, petició i/o suggeriment.

• Botiga online.

Limitació de responsabilitat

Forn de Cabrianes S.L. no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del lloc web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius, Forn de Cabrianes S.L. vetlla per la veracitat de la informació però no garanteix la seva exhaustivitat o actualitat en tot moment quedant alliberada al respecte de responsabilitats. Forn de Cabrianes S.L. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada o no publicada de forma autoritzada per ella mateixa sota el seu nom, així com la responsabilitat que se’n derivés d’una mala utilització dels continguts.

Forn de Cabrianes S.L. es reserva el dret a actualitzar, eliminar, limitar o impedir l’accés als continguts de manera temporal o definitiva.

L’usuari exonera a Forn de Cabrianes S.L. de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui pel mal funcionament del servidor web o d’aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del software i hardware fets servir per a la navegació.

Donada la naturalesa d’Internet, basada en el concepte d’hipervincle, és possible que aquest web inclogui enllaços a altres llocs web. Forn de Cabrianes S.L. declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a altres llocs facilitat en aquest web.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, marques, logotips, icones, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial, sense perjudici d’altres possibles proteccions.

Excepte indicació expressa en contra, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a Forn de Cabrianes S.L. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals de l’usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada dels mateixos constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

No es podrà realitzar cap vincle a cap pàgina ni contingut del nostre portal des de qualsevol altre lloc web sense el nostre consentiment previ i explícit.

Les violacions de qualsevol d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial seran perseguides mitjançant les accions penals i civils previstes en la legislació vigent.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de Forn de Cabrianes S.L., així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure’s als continguts.
Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda mitjançant el lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb la finalitat de la venda directa o amb qualsevol altre classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Política d’enllaços

Aquest domini està registrat a nom de Forn de Cabrianes S.L. i no es pot fer servir, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de Forn de Cabrianes S.L. de cap manera que doni a confusió entre els nostres clients.

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web volgués establir algun tipus d’enllaç amb el lloc web de Forn de Cabrianes S.L. haurà de tenir en compte les següents condicions:

• Ha de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i ha de disposar de forma expressa del seu atorgament.

• Només es permet enllaçar amb la pàgina d’inici del lloc web. L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a l’adreça pròpia de Forn de Cabrianes S.L. i el seu abast ha de ser tota l’extensió de la pantalla de la pàgina d’inici.

• No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquest lloc web o els serveis que s’ofereixen en ell.

• Sota cap circumstància, Forn de Cabrianes S.L. serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic a la pàgina web des de la que es faci l’hipervincle ni de les informacions o manifestacions incloses a les mateixes.

Llei i jurisdicció

La prestació del servei d’aquest lloc web i les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola. Les parts, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
Data última actualització: 07/12/2018